ОБУКЕ ЗА КОНТРОЛУ
КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ

Академија нуди ускостручне и специјализоване обуке за све субјекте у пословању са храном (прехрамбена производња, дистрибуција и трговина хране, угоститељство, итд.) који су према Закону о безбедности хране дужни да обезбеде да храна и храна за животиње испуњава све услове прописане овим Законом.

Декларисање прехрамбених производа

ОПИС ОБУКЕ

Обука је развијена за субјекте у пословању са храном (прехрамбена производња, дистрибуција и трговина хране, угоститељство…) који морају примењивати прописе који се односе на декларисање хране.

ЦИЉЕВИ

Циљ обуке је оспособљавање кандидата за практичну примену прописа из области декларисања хране.

ПРЕДЗНАЊЕ

Концепт обуке не захтева од кандидата да имају претходно знање о декларисању хране.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Обуком ће кандидати ће кандидати бити оспособљени да разумеју и примене правилнике из области декларисања хране.

ПРЕДАВАЧ

Др Марко Јауковић

ТРАЈАЊЕ

1 дан

ТЕРМИН ОБУКЕ

Обуке ће се изводити у складу са бројем заинтересованих

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

АТССБ, Београд и/или Пожаревац

Обука за узорковање и тумачење резултата испитивања

ОПИС ОБУКЕ

Обука је развијена за субјекте у пословању са храном (прехрамбена производња, складиштење, дистрибуција хране, угоститељство…) који су према Закону о безбедности хране („Сл. Гласник РС“ бр. 41/2009 и 17/2019) дужни да обезбеде да храна и храна за животиње испуњава све услове прописане овим Законом.

ЦИЉЕВИ

Циљ обуке је упознавање и оспособљавање запослених у субјектима у пословању са храном за разумевање и имплементацију правилника о узорковању и водича и смерница за тумачење резултата испитивања.

ПРЕДЗНАЊЕ

Концепт обуке не захтева од кандидата да имају претходно знање о правилницима о узорковању и смерницама за тумачење резултата испитивања.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Обуком ће кандидати ће кандидати бити оспособљени да разумеју и примене правилнике о узорковању и смернице за тумачење резултата испитивања на адекватан начин.

ПРЕДАВАЧ

Др Марко Јауковић

ТРАЈАЊЕ

1 дан

ТЕРМИН ОБУКЕ

Обуке ће се изводити у складу са бројем заинтересованих

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

АТССБ, Београд и/или Пожаревац

обука за насср администратора

ОПИС ОБУКЕ

Обука је развијена за субјекте у пословању са храном (прехрамбена производња, складиштење, дистрибуција и трговина хране, угоститељство…) који према важећим прописима морају применити систем управљања безбедношћу хране (HACCP) заснован на Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev.4 (2003).

ЦИЉЕВИ

Циљ обуке је упознавање и оспособљавање запослених у субјектима у пословању са храном за разумевање и имплементацију HACCP принципа.

ПРЕДЗНАЊЕ

Концепт обуке не захтева од кандидата да имају претходно знање о HACCP систему.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Обуком ће кандидати ће кандидати бити оспособљени да разумеју принципе HACCP система и имплементирају његове смернице.

ПРЕДАВАЧ

Др Марко Јауковић

ТРАЈАЊЕ

2 дан

ТЕРМИН ОБУКЕ

Обуке ће се изводити у складу са бројем заинтересованих

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

АТССБ, Београд и/или Пожаревац

ЦЕНОВНИК

Попуст за студенте Академије 30%

Пример уплатнице можете погледати ОВДЕ.
Молимо да уплатницу (или фотокопију исте) доставити мјелом на контакт адресу.

ЛОКАЦИЈА И КОНТАКТ