Creo parametric - напредни курс

Академија нуди курсеве за софтвер Creo Parametric. Курсеви се одржавају у седишту Академије, Катарине Амброзић 3, Београд.

 • Напредни курс одржава се од 12. до 16. августа 2024. године (од 9 до 17 сати)

ОПИС КУРСА

Напредни курс намењен је полазницима који имају искуства у 3D моделовању (посебно PTC Creo). Ово је пажљиво конципиран курс намењен индустријским дизајнерима и инжењерима на знатно вишем нивоу и представља озбиљан увод у моделовање са ограничењима (constraint-based modeling), склопове-механизме, техничке/радионичке цртеже и моделовање површинама. Комплексност курса обухвата моделовање механизама (кинематски склопови, анализа кретања, дизајн студије, студије изводљивости, студије оптимизације). Добро припремљени примери, туторијали омогућавају стицање чврстог темеља унутар окружења програма PTC Creo Parametric.

НЕКЕ ОД ТЕМА КОЈЕ СУ ПОКРИВЕНЕ ОВИМ КУРСОМ

 • Напредне технике за Sketcher, Part и Assembly модуле
 • Sweep са нагибом уместо Draft алата
 • Употреба Modify, Edit References, Insert Mode, Reorder
 • Како редефинисати делове које су други креирали (да би били употребљиви)
 • Употреба релација и параметара
 • Напредне технике моделовања површинама
 • Напредне технике за Pattern i Copy
 • Креирање фамилиије производа
 • Алат Copy/Paste Special
 • Увод у механизме
 • Студије изводљивости, дизајн студије и студије оптимизације

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ КУРСА

 • Креирање ливачких нагиба за комплексне линије раздвајања
 • Напредно коришћење алата Shell и Hole
 • Напредне технике употребе алата Round и Chamfer
 • Примери : ротор кочионог система, седиште бицикла, ручице за елементе намештаја, навлаке за ручке бицикла, теретна приколица, Stewartov механизам,…

ЦИЉ ОВОГ КУРСА ЈЕСТЕ ДА ПОЛАЗНИЦИ

 • савладају технике израде појединчаних делова наспрам приступа Top-Down
 • разумеју робусне технике моделовања
 • стекну разумевање о закривљеној геометрији
 • креирају дизајн имајући на уму склоп као коначан производ
 • користе приступ Top-Down дизајна са респектном на врсту индустрије
 • користе разноврсне напредне технике рефернцирања
 • овладају основним техникама израде студије изводљивости и оптимизације

Душко Радаковић

Упознајте предавача за курсеве моделовања и развоја индустријских производа

Дипломирани инжењер машинства – подручје аерокосмотехника; преко 12 година искуства у авио/аутомобилској индустрији, индустрији гасне опреме и индустрији медицинске опреме; више од 20 година искуства у пројектовању/дизајну индустријских производа у програму PTC Creo Parametric (PTC Pro/ENGINEER, PTC Wildfire, PTC Creo 1.0-11.0); стручњак за 3D моделовање, симулацију и оптимизацију (Creo Simulate, ANSYS, Comsol Multiphysics).

ЦЕНОВНИК

Право на цену са попустом имају садашњи и бивши студенти Академије

Пример уплатнице можете погледати ОВДЕ.
Молимо да уплатницу (или фотокопију исте) доставити мјелом на dradakovic@atssb.edu.rs.

ОБУКЕ ЗА КОНТРОЛУ
КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ

Академија нуди ускостручне и специјализоване обуке за све субјекте у пословању са храном (прехрамбена производња, дистрибуција и трговина хране, угоститељство, итд.) који су према Закону о безбедности хране дужни да обезбеде да храна и храна за животиње испуњава све услове прописане овим Законом.

Декларисање прехрамбених производа

ОПИС ОБУКЕ

Обука је развијена за субјекте у пословању са храном (прехрамбена производња, дистрибуција и трговина хране, угоститељство…) који морају примењивати прописе који се односе на декларисање хране.

ЦИЉЕВИ

Циљ обуке је оспособљавање кандидата за практичну примену прописа из области декларисања хране.

ПРЕДЗНАЊЕ

Концепт обуке не захтева од кандидата да имају претходно знање о декларисању хране.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Обуком ће кандидати ће кандидати бити оспособљени да разумеју и примене правилнике из области декларисања хране.

ПРЕДАВАЧ

Др Марко Јауковић

ТРАЈАЊЕ

1 дан

ТЕРМИН ОБУКЕ

Обуке ће се изводити у складу са бројем заинтересованих

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

АТССБ, Београд и/или Пожаревац

Обука за узорковање и тумачење резултата испитивања

ОПИС ОБУКЕ

Обука је развијена за субјекте у пословању са храном (прехрамбена производња, складиштење, дистрибуција хране, угоститељство…) који су према Закону о безбедности хране („Сл. Гласник РС“ бр. 41/2009 и 17/2019) дужни да обезбеде да храна и храна за животиње испуњава све услове прописане овим Законом.

ЦИЉЕВИ

Циљ обуке је упознавање и оспособљавање запослених у субјектима у пословању са храном за разумевање и имплементацију правилника о узорковању и водича и смерница за тумачење резултата испитивања.

ПРЕДЗНАЊЕ

Концепт обуке не захтева од кандидата да имају претходно знање о правилницима о узорковању и смерницама за тумачење резултата испитивања.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Обуком ће кандидати ће кандидати бити оспособљени да разумеју и примене правилнике о узорковању и смернице за тумачење резултата испитивања на адекватан начин.

ПРЕДАВАЧ

Др Марко Јауковић

ТРАЈАЊЕ

1 дан

ТЕРМИН ОБУКЕ

Обуке ће се изводити у складу са бројем заинтересованих

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

АТССБ, Београд и/или Пожаревац

обука за насср администратора

ОПИС ОБУКЕ

Обука је развијена за субјекте у пословању са храном (прехрамбена производња, складиштење, дистрибуција и трговина хране, угоститељство…) који према важећим прописима морају применити систем управљања безбедношћу хране (HACCP) заснован на Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev.4 (2003).

ЦИЉЕВИ

Циљ обуке је упознавање и оспособљавање запослених у субјектима у пословању са храном за разумевање и имплементацију HACCP принципа.

ПРЕДЗНАЊЕ

Концепт обуке не захтева од кандидата да имају претходно знање о HACCP систему.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Обуком ће кандидати ће кандидати бити оспособљени да разумеју принципе HACCP система и имплементирају његове смернице.

ПРЕДАВАЧ

Др Марко Јауковић

ТРАЈАЊЕ

2 дан

ТЕРМИН ОБУКЕ

Обуке ће се изводити у складу са бројем заинтересованих

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

АТССБ, Београд и/или Пожаревац

ЦЕНОВНИК

Попуст за студенте Академије 30%

Пример уплатнице можете погледати ОВДЕ.
Молимо да уплатницу (или фотокопију исте) доставити мјелом на контакт адресу.

ЛОКАЦИЈА И КОНТАКТ